MEŽSAIMNIECĪBA

Uzņēmuma pamatnodrabošanās ir meža apsaimniekošana balstīta uz pāreju uz platlapju mežiem. Darbi tiek veikti izmantojot izlases ciršu principus un respektējot bioloģisko daudzveidību.
Palīdzēsim izveidot platlapju mežu egļu monokultūru vai baltalkšņa mežu / aizaugušu lauksaimniecības zemju vietā.
Mūsu mērķis ir veicināt meža ekonomiskās un estētiskās vērtības pieaugumu, kā arī respektēt vides un klimatiskos riskus.

LASĪT VAIRĀK


Sniedzam arī konsultācijas par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, dažāda veida kokaugu stādījumiem un agromežsaimniecību. .

KOKS KĀ SAZIŅA STARP PAAUDZĒM