Mežsaimniecība sabalansējot saimnieciskās un vides vajadzības
Regulārs ienākums no meža. Sava meža sajūta
 
Stabilitāte
Regulārs ienākums no sava meža, nocērtrot koku tā, lai mežs paliek            
Ekosistēma
Bioloģiskā daudzveidība kā ilgtspējīgas mežsaimniecības pamats